T O M I K I    A I K I D O

zelfverdediging

en

sport

AIKIDO is een geweldloze vorm van zelfverdediging welke ook als sport kan worden beoefend.  Beide vormen worden binnen de N.T.A.A. aangeboden.

De N.T.A.A. is de organisatie die het Tomiki Aikido in Nederland uitdraagt. 

Opgericht in 2004 en erkend door de

J.A.A.  "SHIDOKAN ORGANISATIE" 

die zich ten doel stelt het gedachtegoed van Kenji Tomiki te bewaren en uit te dragen.

In 2010 toegetreden tot de AIKIDO bond NEDERLAND, onderdeel van N.O.C. / N.S.F.

-


TOMIKI AIKIDO 

een "aparte" dimensie

Maak een gratis website.