T O M I K I   A I K I D O

KENJI TOMIKI

(1900 - 1979)


Tomiki Aikido wordt in afwijking tot de overige traditionele aikidostijlen gekarakteriseerd als een "randori stijlvorm". Randori is een vrije oefening. Ten onrechte wordt hierbij vaak de RANDORI (vrije oefening) vertaald als zijnde competitie dit terwijl er verschillende soorten van vrije oefening bestaan. Het is echter dus een misverstand te denken dat alles in het Tomiki Aikido alleen gebaseerd zou zijn op de competitie.

Tomiki Aikido kent zowel de beoefening van technieken zelf en die gebruikt kunnen worden in een bepaalde vorm van competitie, tevens als technieken die uitgevoerd worden in een van te voren vastgestelde uitvoeringsmethoden "KATA".
Tomiki Aikido onderscheidt zich dus door de beoefening van zijn twee oefenvormen, de randori en de kata, om tot perfectie te komen. Aan beide methoden zelf kleven bezwaren maar samen leiden zij volgens de grondlegger zeker tot het einddoel.
Tomiki die zijn judo opleiding bij Jigoro Kano, de grondlegger van deze sport, had genoten volgde de methodische aanpak van deze grote meester, die gewoon was om eerst de essentie van de techniek en de judoprincipes daarachter uit te leggen en pas daarna de techniek voor te doen. Het is dan ook deze basis die ten grondslag ligt aan de vorming van zijn Aikido stijlvorm.
Morihei Ueshiba de grondlegger van het aikido heeft vele leerlingen gehad zoals Kenji Tomiki, Minoru Mochizuki, Gozo Shioda, Koichi Tohei, en zijn zoon Kisshomaru Ueshiba.
Van Ueshiba's voornaamste leerlingen stammen vrijwel alle huidige Aikidoscholen af en het was Kenji Tomiki die hij zelf in 1940 als eerste tot 8e dan bevorderde. Als bijzonder mag wel worden genoemd dat ook hij het was die, samen met Jigoro Kano, de grondlegger van het judo, Tomiki aanmoedigde om door te gaan met de ontdekkingsreis in "zijn Aikido methode" en hem in het begin zelfs de gelegenheid gaf om in zijn dojo deze methode en de theorieën daarachter ook uit te dragen. Het waren echter zijn zoon, Kisshomaru Ueshiba, en overige leerlingen die vonden dat deze theorieën niet pasten in het gedachtegoed van zijn vader en hier vooral afwijzend tegenover stonden en waardoor er een verwijdering ontstond.
Hoewel Kisshomaru Ueshiba en de overige Aikikai beoefenaars van mening waren dat Tomiki aan zijn stijl maar een andere naam moest geven, werd het toch bekend als "TOMIKI AIKIDO".
Maak een gratis website.